บัคคาร่า ล็อบบี้

Baccarat 1 - คณะกรรมาธิการ (5%)

ชื่อของเจ้ามือ: Queen
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

Baccarat 1 - โดยไม่ต้องคณะกรรมการ (B6)

ชื่อของเจ้ามือ: Queen
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

Baccarat 3 - คณะกรรมาธิการ (5%)

ชื่อของเจ้ามือ: Nikki
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

Baccarat 3 - โดยไม่ต้องคณะกรรมการ (B6)

ชื่อของเจ้ามือ: Nikki
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

Baccarat 2 - คณะกรรมาธิการ (5%)

ชื่อของเจ้ามือ: Brie
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

Baccarat 2 - โดยไม่ต้องคณะกรรมการ (B6)

ชื่อของเจ้ามือ: Brie
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

Fast Baccarat - คณะกรรมาธิการ (5%)

ชื่อของเจ้ามือ: Bettina
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

Fast Baccarat - โดยไม่ต้องคณะกรรมการ (B6)

ชื่อของเจ้ามือ: Bettina
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

Baccarat 4 - คณะกรรมาธิการ (5%)

ชื่อของเจ้ามือ: Bridget
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

Baccarat 4 - โดยไม่ต้องคณะกรรมการ (B6)

ชื่อของเจ้ามือ: Bridget
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

ช่องทางการชำระเงิน

Supported Banks