บัคคาร่า ล็อบบี้

Baccarat 1 - คณะกรรมาธิการ (5%)

ชื่อของเจ้ามือ: Nancy
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

Baccarat 1 - โดยไม่ต้องคณะกรรมการ (B6)

ชื่อของเจ้ามือ: Nancy
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

Baccarat 2 - คณะกรรมาธิการ (5%)

ชื่อของเจ้ามือ: Mona
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

Baccarat 2 - โดยไม่ต้องคณะกรรมการ (B6)

ชื่อของเจ้ามือ: Mona
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

Fast Baccarat - คณะกรรมาธิการ (5%)

ชื่อของเจ้ามือ: Brittany
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

Fast Baccarat - โดยไม่ต้องคณะกรรมการ (B6)

ชื่อของเจ้ามือ: Brittany
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

VIP Gold Baccarat - คณะกรรมาธิการ (5%)

ชื่อของเจ้ามือ: Janice
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

VIP Gold Baccarat - โดยไม่ต้องคณะกรรมการ (B6)

ชื่อของเจ้ามือ: Janice
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

ช่องทางการชำระเงิน

Supported Banks