บัคคาร่า ล็อบบี้

Baccarat 1 - คณะกรรมาธิการ (5%)

ชื่อของเจ้ามือ: Carmen
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

Baccarat 1 - โดยไม่ต้องคณะกรรมการ (B6)

ชื่อของเจ้ามือ: Carmen
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

Baccarat 3 - คณะกรรมาธิการ (5%)

ชื่อของเจ้ามือ: Adi
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

Baccarat 3 - โดยไม่ต้องคณะกรรมการ (B6)

ชื่อของเจ้ามือ: Adi
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

Baccarat 2 - คณะกรรมาธิการ (5%)

ชื่อของเจ้ามือ: Celine
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

Baccarat 2 - โดยไม่ต้องคณะกรรมการ (B6)

ชื่อของเจ้ามือ: Celine
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

Fast Baccarat - คณะกรรมาธิการ (5%)

ชื่อของเจ้ามือ: Mira
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

Fast Baccarat - โดยไม่ต้องคณะกรรมการ (B6)

ชื่อของเจ้ามือ: Mira
ขีดจำกัดวงเงินของโต๊ะ:

กรุณาเข้าสู่ระบบ

ช่องทางการชำระเงิน

Supported Banks